Nieuwe manier ijzer inzameling

We zijn druk bezig geweest om een alternatief te regelen voor de ijzerinzameling. Deze hebben we gevonden en gaan dit gestalte geven zoals hieronder beschreven

Maandelijks gaan we een inzameling houden op een zaterdagochtend vanaf een vast adres. Hier kunt u uw ijzer zelf naar toe brengen tussen 09:00-12:00 uur. Onder begeleiding van en samen met enkele leden van onze vereniging wordt het ijzer in de gestalde container gedaan.
Let erop dat deze container alleen tijdens deze uren toegankelijk is en hierna ook weer weg gaat, er staat dus geen vaste container meer zoals gewend.

In principe gaan we dit elke eerste zaterdag van de maand doen, dit is echter afhankelijk van verschillende factoren. Het zou dus kunnen dat de frequentie misschien gaat veranderen na verloop van tijd. Via Grenskoerier en sociale media houden wij u op de hoogte over de inzameldagen.

De eerste inzameling wordt gehouden op 4 juni van 09:00-12:00 uur

Locatie:           Fam. Schreurs, Ottenskamp 1, Siebengewald

Alvast hartelijk bedankt dat u samen met ons deze nieuwe weg ingaat, wij waarderen dit zeer. Het oudijzer is voor ons een belangrijke bron van inkomsten

Met muzikale groet,

Bestuur Fanfare/Drumband “Eendracht” Siebengewald